Ministerstvo obchodu a průmyslu ÚRS Praha, a.s.  

e-poradna:

vlož dotaz archiv

vyhledávání

Loading
 

partneři:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS)
  je zájmovým sdružením podnikatelských subjektů z oblasti stavebnictví. Jeho členy jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě.
  jazyk: česky        www.sps.cz
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS)
 
 • Nadace české architektury (NČA)
  byla zřízena Nadací Český fond umění (NČFU) oddělením její architektonické sekce. Posláním NČA je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem. veřejnosti o architekturu.
  jazyk: česky        www.nca.info/
Nadace české architektury (NČA)
 
 • Obec architektů
  je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Spolupracuje s ostatními sdruženími architektů v České republice i v zahraničí , zprostředkovává odborné a pracovní kontakty, poskytuje informace z oboru architektům i veřejnosti.
  jazyk: česky        www.architekt.cz
Obec architektů
 
 • Odborový svaz Stavba ČR
  je odborový svaz sdružující zejména pracovníky z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot a všech činností s tím souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.
  jazyk: česky        stavba.cmkos.cz
Odborový svaz Stavba ČR
 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická univerzita Ostrava
 
 • Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrénu
  ČR je národní organizace založená s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS (pěnový nebo expandovaný polystyren), propagovat výrobky a aplikace z EPS, podílet se na tvorbě norem ,kontrolovat kvalitu výrobků apod.
  jazyk: česky        www.epscr.cz/
Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrénu
 
 • Sdružení pro výstavbu silnic
  Praha je zájmové sdružení právnických osob.Má 65 členů, kteří se zabývají projektováním,výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb.
  jazyk: česky        www.sdruzeni-silnice.cz
Sdružení pro výstavbu silnic
 
 • Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
  poskytuje rady spotřebitelům, vydává časopis, letáky a CD, připomínkuje připravované zákony, apod.V rámci svých možností působí v ochraně práv a oprávněných zájmů spotřebitelů ve všech segmentech trhu .
  jazyk: česky        www.spotrebitele.info/
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
 
SIA CR – Rada výstavby (sdružení nevládních organizací ve výstavbě)
 
 • Svaz českých a moravských bytových družstev
  je zájmovým sdružením bytových družstev s působností v celé České republice. Současnou podobu nabyl v roce 1969 a navázal na předválečné tradice bytového družstevnictví u nás. Jeho členskými organizacemi jsou bytová družstva,
  jazyk: česky        www.scmbd.cz
Svaz českých a moravských bytových družstev
 
 • Svaz měst a obcí ČR
  je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Cíl Svazu je zejména hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu
  jazyk: česky        www.smocr.cz
Svaz měst a obcí ČR
 
Svaz výrobců betonu ČR
 
Svaz výrobců cementu ČR
 

Nahoru