Ministerstvo obchodu a průmyslu ÚRS Praha, a.s.  

e-poradna:

vlož dotaz archiv

vyhledávání

Loading
 

partneři:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví
 
 • Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS)
  je zájmovým sdružením podnikatelských subjektů z oblasti stavebnictví. Jeho členy jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě.
  jazyk: česky        www.sps.cz
Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS)
 
 • Asociace malých a středních podniků a živností (AMSP ČR)
  je dobrovolné účelové a profesní sdružení právnických osob, které působí v různých průmyslových oborech: metalurgický a strojírenský průmysl, výroba plastů a gumy, elektronický a elektrotechnický průmysl, textilní průmysl a průmyslové služby. Do její činnosti zapojeno více než 350 firem
  jazyk: česky        www.amsp.cz
Asociace malých a středních podniků a živností (AMSP ČR)
 
ABF - Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
 
 • Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
  Je dobrovolným sdružením právnických osob (zkušeben), poskytujících služby v oblasti zkoušení,certifikací, inspekcí, posuzování atd. u výrobků, systémů managementu,osob, procesů, činností atd.
  jazyk: česky        www.aaao.cz/appl.php?r=692391&s=b2ff1ce0643812db6895377e81580b2b&p=main
Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací
 
Asociace energetických auditorů (AEA)
 
Asociace pro urbanizmus a územní plánování
 
Asociace PUR - Česká společnost pro polyuretan ve stavebnictví
 
 • Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska
  Sdružení odborníků, obchodníků působících na trhu s nemovitostmi České republiky je největší profesní sdružení odborníků, obchodníků a dalších profesionálů působících na trhu s nemovitostmi v České republice. V dnešní době čítá členská základna kolem 200 realitních kanceláří z celé republiky.
  jazyk: česky        www.arkcr.cz
Asociace realitních kanceláří Čech, Moravy a Slezska
 
Asociace výrobců prefabrikovaných stavebních dílců (AVBP)
 
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů (Cech KPT)
 
 • Cech obkladačů České republiky o.s.
  (The tilers´guild of the Czech Republic ) vznikl v roce 1996 jako otevřená profesní organizace pro všechny podnikatele a živnostníky působící v obkladačském oboru. Hlavními členy cechu jsou řemeslníci-obkladači, které doplňují představitelé navazujících služeb koupelnová studia, experti a výrobci obkladačského materiálu a technologií.
  jazyk: česky        www.cech-obkladacu.cz/
Cech obkladačů České republiky o.s.
 
 • Cech podlahářů České republiky o.s.
  je neziskovou právnickou osobou, jde o profesní sdružení fyzických a právnických osob podnikajících na základě živnostenského listu - podlahářství. Cech sdružuje realizační firmy, které se zabývají pokládkou podlah všech typů.
  jazyk: česky        www.cech-podlaharu.org
Cech podlahářů České republiky o.s.
 
 • Cech pro zateplování budov
  je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob činných v oboru zateplování budov. Cech sdružuje více než čtyři desítky firem a specialistů, kteří výrábí a distribují zateplovací systémy, provádí montáže těchto systémů, navrhování a posuzování či expertní činnost.
  jazyk: česky        www.czb.cz
Cech pro zateplování budov
 
 • Cech sádrokartonářů
  je sdružení podnikatelů - právnických a fyzických osob , má 85 členů - solidních montážních firem všech velikostí. Hlavním cílem cechu je zvýšení kvality montáží sádrokartonových konstrukcí.
  jazyk: česky        www.cechsdk.cz
Cech sádrokartonářů
 
 • Cech topenářů a instalatérů (CTI)
  je živnostenským společenstvem. Účelem a cílem je sjednocení podnikatelských aktivit v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na výrobu, projekci, obchod v daném oboru, montáž a servis.
  jazyk: česky        www.cechtop.cz
Cech topenářů a instalatérů (CTI)
 
 • Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK)
  je českou organizací jejímž smyslem je rozvoj oboru ocelových konstrukcí , zabývá se problematikou ocelových konstrukcí a podporuje informovanost veřejnosti v tomto oboru
  jazyk: česky        www.caok.cz
Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK)
 
 • Česká betonářská společnost (ČBS)
  je občanské sdružení právnických a fyzických osob zabývajících se výzkumem, navrhováním, prováděním, údržbou a rekonstrukcemi betonových, zděných a hybridních konstrukcí a produkcí materiálů a výrobků pro tyto konstrukce.
  jazyk: česky        www.cbsbeton.eu
Česká betonářská společnost (ČBS)
 
 • Česká komora architektů (ČKA )
  je samosprávným profesním sdružením, které bylo jako subjekt veřejného práva zřízeno zákonem č 360/1992 Sb. o výkonu profese autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
  jazyk: česky        www.cka.cc
Česká komora architektů (ČKA )
 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT)
 
 • Česká komora odhadců majetku
  Vyjadřuje kvalifikovaná stanoviska k problematice oceňování jednotlivých druhů majetku a poskytuje relevantní odborné služby.
  jazyk: česky        www.ckom.cz
Česká komora odhadců majetku
 
Česká stavební společnost Českého svazu vědeckotechnických společností
 
 • Českomoravská asociace pro břidlici
  je dobrovolné sdružení sestávající se z členské základny, která má zájem aktivně se podílet zejména na prohlubování znalostí a zkušeností v oblasti využití přírodní břidlice.
  jazyk: česky        www.bridlice-schiefer-slate.eu
Českomoravská asociace pro břidlici
 
 • Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
  je tvůrčí, svobodné, stavovské a výběrové sdružení stavebních inženýrů a vzdělaných odborníků příbuzných oborů činných ve výstavbě v České republice.
  jazyk: česky        www.cssi-cr.cz/
Český svaz stavebních inženýrů (ČSSI)
 
IFMA Česká republika (Mezinárodní sdružení správců majetku / facility management)
 
Komora patentových zástupců
 
 • Nadace české architektury (NČA)
  byla zřízena Nadací Český fond umění (NČFU) oddělením její architektonické sekce. Posláním NČA je podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury. Klade si za cíl zvyšovat obecný zájem. veřejnosti o architekturu.
  jazyk: česky        www.nca.info/
Nadace české architektury (NČA)
 
 • Obec architektů
  je nezisková organizace s dobrovolným členstvím. Spolupracuje s ostatními sdruženími architektů v České republice i v zahraničí , zprostředkovává odborné a pracovní kontakty, poskytuje informace z oboru architektům i veřejnosti.
  jazyk: česky        www.architekt.cz
Obec architektů
 
 • Odborový svaz Stavba ČR
  je odborový svaz sdružující zejména pracovníky z oboru stavební výroby, výroby stavebních hmot a všech činností s tím souvisejících za účelem ochrany jejich hospodářských a sociálních zájmů.
  jazyk: česky        stavba.cmkos.cz
Odborový svaz Stavba ČR
 
Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství se sídlem VŠB – Technická univerzita Ostrava
 
 • Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrénu
  ČR je národní organizace založená s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací EPS (pěnový nebo expandovaný polystyren), propagovat výrobky a aplikace z EPS, podílet se na tvorbě norem ,kontrolovat kvalitu výrobků apod.
  jazyk: česky        www.epscr.cz/
Sdružení zpracovatelů zpěňovatelného polystyrénu
 
 • Sdružení pro výstavbu silnic
  Praha je zájmové sdružení právnických osob.Má 65 členů, kteří se zabývají projektováním,výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou dálnic, silnic, mostních objektů a souvisejících staveb.
  jazyk: česky        www.sdruzeni-silnice.cz
Sdružení pro výstavbu silnic
 
 • Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
  poskytuje rady spotřebitelům, vydává časopis, letáky a CD, připomínkuje připravované zákony, apod.V rámci svých možností působí v ochraně práv a oprávněných zájmů spotřebitelů ve všech segmentech trhu .
  jazyk: česky        www.spotrebitele.info/
Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
 
SIA CR – Rada výstavby (sdružení nevládních organizací ve výstavbě)
 
 • Svaz českých a moravských bytových družstev
  je zájmovým sdružením bytových družstev s působností v celé České republice. Současnou podobu nabyl v roce 1969 a navázal na předválečné tradice bytového družstevnictví u nás. Jeho členskými organizacemi jsou bytová družstva,
  jazyk: česky        www.scmbd.cz
Svaz českých a moravských bytových družstev
 
 • Svaz měst a obcí ČR
  je otevřenou zájmovou nestranickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Cíl Svazu je zejména hájit společné zájmy a práva obcí, sdružených ve Svazu
  jazyk: česky        www.smocr.cz
Svaz měst a obcí ČR
 
Svaz výrobců betonu ČR
 
Svaz výrobců cementu ČR
 

Nahoru